Småfallen røye - Vanlig resultat ved isfiske i mange favorittvann

Jeg mener det er konkurranse om næringen som gjør at røya i enkelte vann kan utkonkurrere ørreten. Røye spiser generelt mer dyreplankton enn ørret og utnytter dette næringsgrunnlaget mer effektivt enn ørret. Dersom det er liten tilgang på næringsdyr som er viktige for ørreten, slik som bunndyr (bunnlevende insekter, insektlarver, krepsdyr og bløtdyr), må ørreten begynne å konkurrere med røya om dyreplanktonet i vann hvor disse to fiskeslagene sameksisterer. Siden røya er en mer effektiv dyreplanktonspiser enn ørret, vil ørreten trolig bli en taper i konkurransen om denne næringen og bli utkonkurrert i vann hvor den har dårlig tilgang på annen føde.

Når det gjelder konkurranse mellom disse to artene om større byttedyr enn dyreplankton, vil jeg mene ørreten er den sterkeste konkurrenten fordi den er mer aggressiv og pågående enn røye.

Og når røra først har tatt over, blir den ikke like stor.

Når røya har utkonkurrert ørreten, har den hele matfatet for seg selv. Røyepopulasjonen har da større mulighet til å ekspandere. Røyepopulasjonen kan etter en stund nå en tetthet som er for stor i forhold til næringsgrunnlaget. Dermed oppstår det næringskonkurranse innen populasjonen som resulterer i at det blir lite næring til hvert enkelt individ og kroppsveksten vil da avta.

I ørret- og røyebestander hvor det har utviklet seg småfallen fisk bør antallet av liten fisk reduseres for å dempe næringskonkurransen slik at de enkelte individer får mulighet til å øke kroppsvekten. Utfisking av liten fisk blir benyttet en del, men dette er vanligvis en lite effektiv metode fordi fiskebestanden kan ha så rask populasjonsvekst at man ikke er i stand til å holde tritt med den. Stor fiskespisende ørret spiser både mindre individer av egen art og kan også ta mindre individer av røye. Ved å legge forholdene til rette for at stor fiskespisende ørret kan få leve i vannet, er dette en mer effektiv metode til å bekjempe utvikling av småfallen fisk.

Spørsmålene i denne artikkelen er besvart av Anne May Lien som er biolog med spesialitet innenfor ferskvannsbiologi.

til hovedsiden


Din kommentar Skriv gjerne en kommentar til artikkelen. Gjennom kommentarer hjelper du å holde fjellogfiske levende og det setter vi umåtelig stor pris på.-


Relaterte artikler fra fiskebiologiTilpasset søk


Annonse

Annonse
Annonse