Roger med magisk røyefangst i forgjettede fjell et sted i Trøndelag Foto: Christian TørrisengOle med en flott røye over kiloen fra fiske ved et hemmelig vann nær Jotunheimen. Foto: Arne Hjelmtvedt

Røye, rør eller røe (salvelinus alpinus), tilhører laksefamilien. Det er en ypperlig matfisk. For mange er nok røyer i størrelsen mellom 3-7 hekto den beste middagsmat. I likhet med ørreten finnes også røya som sjø og ferskvannsfisk. Sjørøya lever i saltvann, men går opp i sin barndoms elv for å gyte. Denne holder til i Norge fra Nord- Trøndelag og oppover, og finnes i virkelig stort antall først oppe ved Svalbard (Spitsbergenlaks) og Grønland (Grønlandslaks). Sjørøya kan sammen med sine venner i ferksvann bli over 10 kilo, men mindre eksemplarer er langt vanligere. Røye er en rovfisk og lever av insekter, hoppekreps, marflo og småfisk. Les mer om røyas matfat her.


Fjellogfiske's egen Bjørn Berg Børresen med en flott røye fra Femundsmarka Nasjonalpark. Foto: Christian Tørriseng

Røya er en ypperlig sportsfisk og har et utseende som tar pusten fra de fleste villmenn. Fiske etter småfallen røye på sommerstid er ingen enkel sport og har nok skapt liten interesse hos mange. Men i de nordlige fylker og enkelte vann ellers i landet finnes det storvokste røyer som er bitevillige og som kan gi magiske sportsfiskeøyeblikk både på sommer og vinter. Og får du først en røye så kan det bli mange.


Jarle er en fornøyd røyefisker fra et fjellvann nær Nordlands svenskegrense. Foto: Christian Tørriseng

Fisketips
Fisket etter røya betegnes av den vanlige fisker som mye vanskeligere enn fiske etter ørret. Vanlige fiskemetoder er kobber og rødfargede sluker som spesial, Salamander, Møresilda. Prøv å fest litt mark på kroken eller ha en markkrok eller flue hengende 10-20 cm bak sluken. Små spinnere eller mark med en blink i forkant kan og fungere. Markdrag kan være effektivt om du har båt. Og ellers fluefiske om forholdene skulle være ypperlige og fisken er innen rekkevidde.Flere fisketips her.


I midnattsolens rike som her oppe på Sennalandet kan man på stille sommernetter sitte å vente på vakstimene som til slutt kommer på kastehold. Da kan du få opplevelser som rykker i fjellsjela di inn i evigheten. Foto: Christian Tørriseng

På vinterstid brukes røyeblink med en krok hengende 5-40 cm. under. Kroken agnes med maggot, mark og evt. akkar. Det er som regel lurt å mate i hullene på forhånd (kvelden før). Agnet bør ikke beveges like mye som ved ørretfiske. Best er nok i desember når røyene gyter på sine varp. Eller rett før isen går (etter at isen har løftet seg opp fra overvannet).


Torkild med en flott røye tatt under isfiske ved et flott røyevann i Nord- Østerdalen. Foto: Bjørn Berg Børresen


Isfiske er spennende. Spesielt om du er på blank is under gyting på de grunne røyevarpene i desember, eller har god sikt ned i hullet. Med store røyer i sikte vil pulsen garantert stige.Foto: Bjørn Berg Børresen

Årsaken til at man i flere rene røyevann finner mye småfisk, er at røya ikke trenger bekk med grus eller sandbunn for å gyte. Finnes det ikke fiskespisende eksemplarer kan de formere seg så raskt at alle fisker er mikroskopiske. Røyene gyter i stille vann, og er mer produktiv enn ørreten. Røyas gyting foregår tidlig på vinteren på gytegrunner i vannet.


Et gammelt storørretvann - nå overbefolket med småfallen røyeFoto: Øivind Mollan

Dette vannet på Fosen var et meget godt ørretvann. Her kunne en få fin og blank ørret på over 2 kilo i gamle dager. Her ble det etterhvert også satt ut røye. Det som skjedde var at røya utkonkurrerte ørreten, slik at ørreten forsvant fra vannet. Den spiste rett og slett opp all maten, og ørreten rakk ikke endre til nok fiskespisende eksemplarer før det meste av bestanden var forsvunnet.

I mange vann kan ørret og røye leve side om side, i andre vann dør ørreten ut. Vi har spurt ferskvannsbiolog Anne May Lien om dette temaet i i denne artikkelen.

til hovedsiden


Din kommentar Skriv gjerne en kommentar til artikkelen. Gjennom kommentarer hjelper du å holde fjellogfiske levende og det setter vi umåtelig stor pris på.-


Relaterte artikler fra fisketipsTilpasset søk


Annonse

Annonse
Annonse