Utmagrete kilosørreter fra et tidligere storfiskvann. Hva har skjedd

Fisker du med garn i et fjellvann bør du ikke bruke for store masker. Over lengre tid vil det føre til at de store fiskene forsvinner, og vann med gode gyteforhold vil raskt bli overbefolket. Skaff deg først en oversikt over bestanden av fisk i vannet, deretter sett garn med en slik omfar at du fisker hardest på gjennomsnittsstørrelsen og de rett under. På denne måten bevares bestandens store individer og sørger for at flere kan ha glede av naturens spisskammer

Vi spør ferskvannsbiolog Anne May Lien:

I ørret- og røyebestander hvor det har utviklet seg småfallen fisk bør antallet av liten fisk reduseres for å dempe næringskonkurransen slik at de enkelte individer får mulighet til å øke kroppsvekten. Utfisking av liten fisk blir benyttet en del, men dette er vanligvis en lite effektiv metode fordi fiskebestanden kan ha så rask populasjonsvekst at man ikke er i stand til å holde tritt med den. Stor fiskespisende ørret spiser både mindre individer av egen art og kan også ta mindre individer av røye. Ved å legge forholdene til rette for at stor fiskespisende ørret kan få leve i vannet, er dette en mer effektiv metode til å bekjempe utvikling av småfallen fisk

Derfor: Har du først tatt opp de største fiskene, kan det bli vanskelig å skape et godt ørretvann igjen.

Nedenfor ses fjellørrett tatt på garn med 28 omfar. Gjennomsnittsstørrelsen ligger rundt 3 hg. Setter du garnet slakt, kan større fisk rulle seg inn i garnet, men garnet kan bli flokete.

Sett gjerne garn langs land. Fisken driver nærmere land i nattens mulm og mørke.

til hovedsiden


Din kommentar Skriv gjerne en kommentar til artikkelen. Gjennom kommentarer hjelper du å holde fjellogfiske levende og det setter vi umåtelig stor pris på.-


Relaterte artikler fra fisketipsTilpasset søk


Annonse

Annonse
Annonse