Alltid like majestetisk å se fjellrype som flokker seg på toppene

17 fjellstyrer har nå gjennomført taksering av sine småviltterreng. Selv om dette kun er for 1 enkelt år er poenget med artikkelen å vise hvordan dette arbeidet foregår. I tillegg gir det en god oversikt over områdene fjellstyrene forvalter.

Takseringene gir et godt grunnlag for fjellstyrenes småviltforvaltning, og gir en pekepinn på hvilke tiltak som evt. må iverksettes for å hindre en for stor avskytning. Takket være en stor innsats fra frivillig takseringspersonell og en mengde ulike fuglehunder har man fått en indikasjon på hvor mye ryper man kan forvente å finne på Statsallmenningene i Sør-Norge.

Kommune Område Ryper pr km2, 
(90% sikkerhet)
kyllinger pr høne
Eidfjord Eidfjord Statsallm. samlet 4(2-6) 2,9
Øystre Slidre Øystre Slidre samlet 20(14-28) 3,1
Nore og Uvdal Øvre Numedal 9(5-17) 3,3
Øyer Område A 30(22-42) 3,7
Øyer Område B 17(12-25 2,5
Øyer Område C 16(12-23) 3,6
Engerdal Område A 2(1-4) 1,2
Engerdal Område B 15(9-25) 3,5
Engerdal Område C 27(19-38) 8,5
Engerdal Område D 21(13-32) 6,7
Ringebu Område 1 6(4-10) 2,8
Ringebu Område 2 12(7-19) 3,6
Ringebu Område 3 13(10-19) 6
Os Område 1 25(17-38) 2
Os Område 2 11(6-20) 3
Folldal Område A 15(9-25) 2,2
Folldal Område B 42(24-74) 5,5
Folldal Område C 24(13-46) 3
Folldal Område D 18(9-37) 3
Folldal Område E 30(18-55) 3
Orkdal Orkdal fjellstyre 8 (6-11) 2,3
Osen Osen fjellstyre 19 (9-39) 4,8
Åfjord Åfjord 12 (7-23) 3,5
Stjørdal Stjørdal 15 (11-18) 3,7
Levanger Reinsjø og Skogn 6 (3-11) 3,1
Snåsa Snåsa samlet 11 (8-14) 3,4
Lierne Lierne samlet 19 (12–30) 4,3
Namsskogan Namsskogan 28 (17-46) 3

Tabell 1: Tabellen gir en grov oversikt over tetthet av ryper og produksjonen av lirypekyllinger i utvalgte områder. Tallene er estimater og ikke eksakte. Store lokale variasjoner forekommer.

I områdene med lave bestander vil vi oppfordre jegere med hund til å benytte seg av de stadig flere hundetreningsområdene som legges ut. Mange fjellstyrer bruker takseringsresultatene som bakgrunn for fastsettelse av dagskvoter. Takseringsresultater fra enkelte områder er fremdeles ikke klare, men vil bli tilgjengelige på fjellstyra.no så snart de foreligger.

Mange fjellstyrer selger et begrenset antall kort den første delen av jakta. Deretter er det i mange områder fritt kortsalg. Jaktkort kan da ofte kjøpes på for eksempel www.inatur.no. I mange områder er det også mulig å overnatte i de mange fjellstyrehyttene som enten står åpne eller det er mulig å leie rimelig.


Spørsmålet er om du må se langt etter ryper i år?

Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte, og gir veiledning til jegere og andre friluftsfolk. Det er også Fjelloppsynet som driver kontroll og oppsyn under jakta.

For mer informasjon:
-Norges Fjellstyresamband. www.fjellstyrene.no


En fjelloppsynsmann tar en fortjent hvil etter rypetaksering i august.

til hovedsiden


Din kommentar Skriv gjerne en kommentar til artikkelen. Gjennom kommentarer hjelper du å holde fjellogfiske levende og det setter vi umåtelig stor pris på.-


Relaterte artikler fra jaktTilpasset søk


Annonse

Annonse
Annonse