Opphavsrett

Det er forbudt å kopiere eller på annen måte etterligne, lagre, nedlaste og overføre informasjon eller samling av informasjon gitt under dette domenet. Dette gjelder uavhengig av på hvilken måte informasjonen gjengis, lagres m.v., og uavhengig av om dette er midlertidig eller for permanent lagring eller bruk. Dette gjelder også uavhengig av om hensikten er kommersiell utnyttelse eller ikke. Enhver utnyttelse av den registrerte informasjonen, herunder målrettet markedsføring, er forbudt.

Dersom du ønsker å bruke noe av stoffet som er publisert på våre sider skal du be om dette gjennom en e-post til adm@fjellogfiske.no

til hovedsiden